2021-05-30 - Trinitatis - Bischof Horst Müller

( Preek Johannes 3:1-8 (9-16) ) [ Duitse Vertaling ] [ Aankondigings (Duits)546.3 KB ]


1. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse Raad.

2. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir Hom gesê: "Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie."

3. Daarop sê Jesus vir hom: "Dít verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie."

4. Nikodemus vra Hom toe: "Hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in symoeder se skoot kom en gebore word nie?"

5. Jesus het geantwoord: "Dit verseker Ek jou: As iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie.

6. Wat uit die mens gebore is, is mens; en wat uit die Gees gebore is, is gees.

7. Moenie verbaas wees dat Ek vir jou gesê het: Julle moet opnuut gebore word nie.

8. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is."

9. Nikodemus vra Hom toe: "Maar hoe is dit moontlik?"

10. En Jesus antwoord hom: "Jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie?

11. Dit verseker Ek jou: Ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie.

12. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie, hoe sal julle glo as Ek vir julle van die hemelse vertel?

13. Niemand op die aarde was al in die hemel nie behalwe Hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens.

14. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit; so moet die Seun van die mens verhoog {Vgl. Joh. 12:32-12:33} word,

15. sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe kan hê.

16. "God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.


Liewe gemeente,

Hierdie teks is ´n liefdesverklaring van Jesus aan die wêreld.

Die kerk het hieruit die leer van die drie-eenheid van God ontwikkel.

En ontelbare teoloë het deur die eeue biblioteke vol boeke geskryf, die kerk het opgebreek in duisende groeperings, en oneindig baie ketters is tereggestel.

Hoe is dit moontlik? Dis omdat ons altyd alles wil verstaan. Op sigself is dit nie verkeerd om te wil weet nie. Ook nie, om te wil verstaan nie. Die probleem is, wanneer ons dink dat ons alles verstaan, en dit reg verstaan.

Jesus se benadering is heeltemal anders as die van teoloë. Hy vertel stories, gelykenisse en leef die boodskap uit. In Johannes 3 kom Jesus dan met die teoloog Nikodemus in aanraking. Hier sien ons die verskil in benadering.

Jesus weet dadelik wat die teoloog se diepste vraag is: Hoe word ons verlos, hoe kom ons in God se koninkryk?

Jesus: Deur opnuut/van bo gebore te word.

Teoloog: Hoe kan dit gebeur?

Jesus: deur water en Gees - die Gees maak dit moontlik.

Teoloog: Hoe kan dit gebeur?

Jesus: Jy is mos ´n teoloog. Jy behoort dit te weet. Maar selfs as ek dit vertel wat jy behoort te verstaan - die aardse dinge soos vyandsliefde, vergifnis en versoening onder mense, verstaan julle dit nie. Hierdie, julle verlossing, is hemels. Julle kan dit nie verstaan nie. Maar ek weet waarvan ek praat, want ek kom van daar af.

En dan kom die kort samevatting van Jesus, en die liefdesverklaring:

God het die wêreld so lief, dat hy my, sy seun gee. Wie in my glo, het die ewige lewe. Geen verdere verduideliking nie. Ons lees nie, hoe Nikodemus gereageer het nie, maar dit word aanvaar dat hy ´n volgeling van Christus geword het. Hy het nog steeds nie verstaan nie, maar dit beleef!

Al was Nikodemus tevrede, die kerk was nie. Die kerkvaders het hierdie gebruik om die leerstelling van God drie-in-een te ontwikkel. In die sewende eeu het hulle “geweet” en verstaan, sodat hulle in die Athanasiese geloofsbelydenis kon sê: “Dit is die ware geloof. Wie dit nie net so bewaar en glo nie, is vir ewig verlore” en “Wie salig wil word, moet hierdie daarstelling van God drieënig aanvaar”.

Ook die doop het ´n strydpunt geword, en mense het mekaar hel toe gestuur as hulle ´n ander siening gehad het.

Kon Jesus dit nie verhoed het nie, deur ´n bietjie meer te verduidelik?

Eintlik het Jesus presies dit gedoen. Hy het vir Nikodemus gesê: Jy sal nie verstaan nie. Vertrou my, en jy sal lewe.

In plaas van ´n lang leerstelling sê Jesus: Ek sal gekruisig word. Glo in my, en jy sal lewe!

In Beiere in Duitsland is daar ´n klein kerkie (Urschalling) waar so 700 jaar gelede ´n kunstenaar die drie-enige God geskets het. Vader, Seun en Heilige Gees - maar net twee hande. Skepper en Verlosser werk hand in hand om

ons te verlos. Die voete lyk asof dit die Heilige Gees s´n is. Deur die Gees is God hier by ons! Deur die Gees beleef ons God, word ons verlos! En daar is niet een paar voete, want God is op net een pad: om die wêreld te verlos.

https://de.wikipedia.org/wiki/Dreifaltigkeitsfresko_Urschalling

(https://de.wikipedia.org/wiki/Dreifaltigkeitsfresko_Urschalling)

Natuurlik is hierdie net ´n skildery - maar dit is ook ´n uitnodiging om te aanbid, om met verbasing te sê: Dankie Here, dat u my verlos het! Dankie dat ek aan U behoort!

Trinitatis- Sondag waarop ons aan die drie-enige God herinner word, is nie ´n dag van verstaan en verduidelik nie, maar ´n dag van aanbidding en verbasing hoe God Skepper en Verlosser dit sowaar reg gekry het dat ook

ek ´n kind van God, ´n burger van sy koninkryk geword het!


Amen

Horst Müller, Biskop NELCSA, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


 


Drucken   E-Mail